Grafologické posudky

Grafolog Lektor Terapeut

Nabízím grafologické posudky osobnosti pro různé účely – osobní, hlubší sebepoznání, partnerské,… Pro firmy zpracovávám personalistické posudky rukopisů kandidátů na různé pracovní pozice.

Informace pro zájemce o grafologický posudek osobnosti

Písemný materiál:

Informace o pisateli:

Doba vypracování grafologického posudku:

Cena grafologického posudku:

Ke stažení