Grafologie v personalistice

Grafolog Lektor Terapeut

Nabízím grafologické posudky osobnosti pro různé účely – osobní, hlubší sebepoznání, partnerské,… Pro firmy zpracovávám personalistické posudky rukopisů kandidátů na různé pracovní pozice.

Informace pro zájemce o personalistický grafologický posudek osobnosti

Při zadání grafologického posudku pro personalistické účely potřebuji znát pracovní pozici uchazeče, její pracovní náplň a osobnostní vlastnosti, které požaduje firma /personalista/ u uchazeče analyzovat. Pokud si nejsou zadavatelé potřebnými vlastnostmi jisti, pomohu jim je vybrat. Je nutné, aby s personalistickým posudkem své osobnosti pisatelé souhlasili, jejich souhlas zajišťuje zadavatel. Vhodným písemným materiálem může být např. motivační dopis, životopis, atp. Text by měl být opět umístěn na celé ploše formátu A4, na závěr se pisatel podepíše.

Cena personalistického posudku je individuální, domlouvána předem, záleží na složitosti, současném počtu kandidátů a požadované rychlosti vyhotovení.

S grafologickými personalistickými posudky mám bohaté zkušenosti. Zpracovávala jsem je již pro více firem, v současnosti např. dlouhodobě spolupracuji s firmou Ernst § Young s.r.o. v Praze.