Studium grafologie

Grafolog Lektor Terapeut


1. Studium grafologie a psychologie - dálková forma

Nový ročník bude zahájen v Teplicích a v Praze v říjnu 2018

 

Studium v Praze se bude konat v budově:

Škola Můj Projekt - ZŠ Praha, s.r.o., Chomutovická 1443,
Praha Jižní Město: www.smp-jm.cz.

Termíny I. semestru 2018:
23. 10. - úterý, 17,00 - 20,15 hod
10. 11. - sobota, 9,00 - 17,00 hod
1. - 2. 12.- víkend, sobota: 9,00 - 17,00 hod, neděle: 9,00 - 14,30 hod
11. 12. - úterý, 17,00 - 20,15 hod
 

Studium v Teplicích se bude konat v budově:

Arkádie - Denní stacionář, Novoveská 1538, Teplice

Termíny I. semestru 2018:
16. 10. - úterý, 17,00 - 20,15 hod
30. 10. - úterý, 17,00 - 20,15 hod
17. - 18. 11.- víkend, sobota: 9,00 - 17,00 hod, neděle: 9,00 - 14,30 hod
8. 12. - sobota, 9,00 - 17,00 hod
 

Informace pro zájemce o dálkové studium a přihláška ke stažení zde:

  1. Základní studium - přihláška
  2. Intenzivní studium - přihláška

Základní studium grafologie a psychologie:

Zájemci o studium grafologie jsou přijati ke studiu na základě zaslání přihlášky a vlastním rukopisem napsaného Motivačního dopisu – viz informace níže. Studium je rozloženo do dvou let - čtyř semestrů. Jeden semestr obsahuje 30 hodin: 2 x 4 vyučovací hodiny ve všední den (od 17.00 – 20.15 hod), 1 x osmihodinovou výuku v sobotu (9.00 – 16.30 hod) a 1 x celý víkend, tj. 14 vyučovacích hodin (sobota: 9.00 – 16.30 hod, neděle: 9.00 – 14.00 hod). Náplň studia je sestavena tak, aby se co nejvíce propojila teoretická grafologicko-psychologická část s praktickou prací s rukopisy. Vychází z poznatků psychologie osobnosti, hlubinné psychologie C.G.Junga, komunikačních modelů V.Satirové, Gestalt terapie F.Perlse a humanistické terapie C.R.Rogerse. Součástí výuky je také výklad kresby stromu a lidských postav. V rámci osobního rozvoje budoucího grafologa jsou do výuky zahrnuta také zážitková psychologická cvičení zaměřená na sebepoznání. Přínosem tohoto typu studia je mimo jiné snaha o vytvoření přátelské a otevřené atmosféry v hodinách výuky. Výuka probíhá v malé skupině.

Odborný garant a lektor: Blanka Pevná – grafologií se zabývá od roku 1990. V letech 1990 - 1993 absolvovala kurz grafologie a psychologie a od roku 1996 samostatně vedla kurzy grafologie a psychologie ve městech: Praha, Teplice, Ústí n. L., Plzeň, České Budějovice, Liberec, Chomutov. Ve svých přístupech čerpá a uplatňuje poznatky a zkušenosti z absolvování dvou terapeutických výcviků, mnoha odborných seminářů a mnohaleté práce na psychiatrickém oddělení. Dále působí jako lektorka při dalším psychologickém vzdělávání zdravotnických a sociálních pracovníků, např. v nemocnicích v Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě, Chomutově, Děčíně, a přednáší na Univerzitě 3. Věku v Mostě. Grafologii využívá nejen pro soukromé osoby, ale i např. při dlouhodobé spolupráci s firmou Ernst & Young v Praze, pro kterou při náboru zaměstnanců vypracovává grafologické personální posudky. Terapeutické zkušenosti uplatňuje při terapeutické práci s klienty.

Informace o přijetí k Základnímu studiu grafologie a psychologie:

Předpokladem ke studiu je nejméně středoškolské vzdělání a zájem o obor. Znalost literatury s grafologickou nebo psychologickou tématikou je vítána, není však podmínkou pro přijetí. Odborná literatura bude studentům doporučena na začátku semestru.

Ke studiu je třeba se písemně přihlásit elektronickou nebo klasickou poštou. Přihláška je uveřejněna na webových stránkách. Zároveň s vyplněnou přihláškou zašlete vlastnoručně psaný motivační dopis na téma: „Proč jsem se rozhodl/a studovat grafologii a co od studia očekávám“. Text by měl obsáhnout nejméně polovinu stránky nelinkovaného papíru formátu A4. Adresa pro zaslání motivačního dopisu: Blanka Pevná, Trnovanská 1320, 415 01 Teplice. Po doručení přihlášky a motivačního dopisu budou zájemci vyrozuměni o přijetí/nepřijetí ke studiu.

Cena za jeden semestr: 3 950,- Kč.

Přihláška on-line

Jméno a příjmení: *)
Adresa: *)
Telefon: *) E-mail: *) 
Narozen(a): *) Vzdělání: *) 
Současné povolání: *)
Město studia: *)
*) tyto údaje je nutné vyplnit

Intenzivní studium grafologie a psychologie:

Termíny zimního semestru 2018:
20. 9. - čtvrtek, 17,00 - 20,15 hod
8. 10. - pondělí, 17,00 - 20,15 hod
3. 11. - sobota, 9,00 - 17,00 hod
3. 12. - pondělí, 17,00 - 20,15 hod
 
Místo konání:
Trnovanská 1320, Teplice
 

Tato forma studia je určena pro absolventy Základního studia grafologie a psychologie, kteří mají zájem pokračovat v prohlubování zkušeností s rozborem rukopisů a s vytvářením grafologických posudků pod supervizí lektora. Intenzívní studium vzniklo na základě praktických potřeb při samostatné práci s rukopisem a předpokládá aktivní a důslednou domácí přípravu. Jedná se o dvousemestrální, tedy roční studium. Každý semestr obsahuje 20 vyučovacích hodin – tj. jedno sobotní setkání (8 hodin) a tři odpolední setkání po čtyřech vyučovacích hodinách. Výuka probíhá v malé skupině v Praze a Teplicích.

Odborný garant a lektor: Blanka Pevná.

Cena za jeden semestr: 3 600,- Kč.

2. Další vzdělávání absolventů studia grafologie:

Grafologické semináře jsou určeny pro všechny absolventy základního a intenzivního studia grafologie, kteří mají zájem prohlubovat své znalosti a zkušenosti s analýzou rukopisů a vzájemně si vyměňovat své poznatky. Termíny jednotlivých setkání budou průběžně uveřejňovány na webových stránkách.

V průběhu Základního i Intenzivního typu studia se mohou studenti zúčastňovat jedno- i několikadenních seminářů na různá témata (např. psychohygiena a problematika stresu, asertivita, zvládání agrese, jak nás ovlivňují emoce,…). Semináře mohou obsahovat kromě teoretické části také práci s rukopisy a prožitkovou práci ve skupině.

V případě jakýchkoli dotazů můžete použít tyto kontaktní údaje.