Reference

Grafolog Lektor Terapeut

Paní Blanku Pevnou jsme oslovili s poptávkou kurzů pro Univerzitu 3. věku. Kurzy probíhají v ucelených cyklech, tj. vždy 7 setkání po 1,5 hod. za semestr. V zimním semestru 2017/2018 probíhal kurz Psychologie pro každého, jež navštěvovaly pro velký zájem 2 skupiny účastníků, celkem 78 osob, v letním semestru 2017/2018 proběhl kurz Grafologie – základy psychologie písma, také pro 2 skupiny a celkem se ho zúčastnilo 81 osoba. Oba kurzy byly nejnavštěvovanější v obou semestrech.

Hodnocení účastníků kurzů

(Účastníci byli tázáni, jak se jim kurz líbil, jak byli spokojeni s jeho obsahem a co by chtěli vzkázat lektorce.)

Kurz Psychologie pro každého
 • Velmi zajímavá témata, paní lektorka jasně a zajímavě přednáší.
 • Příjemná, sympatická, úžasný přednes, výběr témat, zpracování i písemné.
 • Naprostá spokojenost, srozumitelný a poutavý výklad.
 • Velmi zajímavé, paní lektorka je úžasná! Její kursy mi přijdou jedny z nejlepších!
 • Výklad je zajímavý, vtipný, zábavný.
 • Fundovaná lektorka, vstřícná, milá. O tématech zajímavě přednáší a prokládá to praktickými příklady.
Kurz Grafologie – psychologie písma
 • Jsem spokojená. Lektorka je vždy připravená. Je vidět její profesionalita.
 • Velmi příjemná, komunikativní, milá.
 • Moc hezký kurz, určitě chci pokračovat.
 • Opravdu profesionální přístup lektorky, odborník s úžasným přístupem ke studentům.
 • Celkově byl kurz na vysoké odborné úrovni.
 • Paní lektorka velmi příjemná, její přednášky nemají chybu. Díky.

Nový kurz Psychologie pro každého II pro nadcházející semestr 2018/2019 Univerzity 3. věku byl velmi záhy naplněn. Tato skutečnost vypovídá o tom, že si lektorka paní Blanka Pevná svým lidským i profesionálním přístupem v předchozím akademickém roce získala nejen zájem, ale i srdce posluchačů, kteří se již nyní na ni těší.

Martina Sovana, organizátor kurzů Univerzity 3. věku Most při Vysoké škole finanční a správní, a.s.

S paní Blankou spolupracuji od roku 2016. Oslovila jsem jí na základě doporučení, měla jsem zájem o přednášky z oboru psychologie a grafologie. Hledala jsem kvalitní náplň pro nově otevřenou budovu Informačního + volnočasového a spolkového centra města Hrob.

Její přednášky si rychle našly své posluchače, jsou velmi oblíbené a je stálý zájem o jejich opakování s podrobnějšími vhledy do daných témat. Konkrétně z jedné přednášky „Grafologie – písmo, zrcadlo naší duše“ tak vznikl tematický okruh dalších čtyř podrobnějších přednášek na dané téma. Psychologie, grafologie atp. jsou obory pro laiky vždy přitažlivé, chtějí se o sobě a okolí dozvědět více, více si rozumět. Tudíž chápu přirozený zájem. Ovšem musím podotknout, že paní Blanka jim dodává, svým originálním a záživným přednesem, další rozměr. Jsem přesvědčená, že tyto přednášky naše klienty baví především díky záživné formě, která má obsah. Paní Blanka rozumí těmto oborům a velmi dobře je umí zprostředkovat širší veřejnosti.

Paní Blanka Pevná je velice spolehlivá, vždy perfektně připravená a ochotná vyhovět našim požadavkům. Její přednášky jsou nadlehčovány jemným humorem a mají šmrnc!

Kamila Hanzlíková, kulturní referent města Hrob

Workshop Písmo mluví (grafologie)

Blanka Pevná vedla kurzy grafologie pod názvem Písmo mluví ve čtyřech tematických cyklech v zimě a na jaře 2018. Lektorka byla vždy perfektně připravena a její workshopy si v poměrně krátké době získaly oblibu díky erudici a znalostem paní Pevné, návštěvníky zaujala i samotná osobnost lektorky. Zájem a snad i srdce účastníků si získala nejen svým přednesem, ale i lidským přístupem a schopností podat věci srozumitelným, přijatelným způsobem.

Blanka Švecová, Městská knihovna v Praze

Hodnocení zaměstnanců Krajské zdravotní, a.s. Ústí n.L. – výběr z dotazníků:

Absolvováním všech kurzů paní Blanky jsem si rozšířila své znalosti o další oblasti důležité pro pracovní růst, je to veliká motivace pro další sebevzdělávání. Příjemné prostředí, profesionální přístup lektorky. Mé hodnocení je jednoznačně kladné. Při výběru dalšího vzdělávacího kurzu nemám důvod obracet se jinam.

Kurz hodnotím velmi pozitivně, lektorka se snažila předat mnoho informací. Doporučuji všem, kteří chtějí poznat sami sebe i tým, ve kterém pracují, včetně řešení konfliktů a krizových situací.

U paní Blanky oceňuji její odbornost a pečlivou přípravu. Je na ní vidět, že ji její práce baví.

Kurz se mi moc líbil. Naučila jsem se mnoho zajímavých věcí, které, jak věřím, jsou užitečné nejen pro profesní, ale i osobní život. Lektorka je výborná – kreativní, akční, ochotná, zodpovědná.

Kurzy paní Blanky se mi líbí. Obsahují zajímavá témata, která určitě využiji v práci i v osobním životě.

Kurz je velmi zajímavý a přínosný. Rozšířila jsem si znalosti a naučila se spoustu nového. Kurz bych určitě doporučila.

Kurz byl pro mě osobně velký přínos, rozšíření obzorů, nabídka jiného pohledu, utříbení myšlenek. Co jsem znala z praxe, dostalo tvar, smysl a logiku. Nebylo nic, co by na mě negativně působilo.

Náplň kurzu hodnotím pozitivně. Lektorka je odbornicí, která přednášená témata výborně zná z praxe. Byla jsem spokojena.

Z kurzu odcházím s pocitem, že mám větší rozhled v oblasti psychologie, který určitě využiji v zaměstnání i osobním životě. S kurzem jsem celkově spokojena, splnil má očekávání.

Paní Blanka nám ve svých kurzech pomáhá zorientovat se v souvislostech, stanovit si motivující cíle a priority, najít si jak věci nejlépe zvládnout a jak efektivně postupovat k tomu co chci. Empaticky a profesionálně nás naučila zvládat stres, jak pracovní i osobní.

Blanka má profesionální přístup, přitom je otevřená, pozitivní a ochotná skutečně pomáhat.

Mgr. Ludmila Šubrtová,
Vzdělávací institut, Krajské zdravotní, a.s.

Ernst § Young, s.r.o., Praha

Výběrové řízení v naší společnosti je komplexní a zahrnuje několik kol. Pro uchazeče o práci v daňovém oddělení, kteří úspěšně prošli úvodními koly a které zveme k pohovorům, připravuje paní Blanka Pevná grafologické posudky. Posouzení vybraných vlastností, které jsou pro naši práci stěžejní, nám velmi pomáhá při zařazení přijatých uchazečů do jednotlivých oddělení tak, aby typ práce vyhovoval jejich osobnostním charakteristikám. Posudky jsou zcela profesionální, stručné a výstižné.

Martina Kneiflová
Partner | Tax Services, Human Capital

dm drogerie markt s.r.o., České Budějovice

S paní Blankou Pevnou jsme spolupracovali při přípravě interních vzdělávacích programů pro rozvoj našich spolupracovníků. Paní Pevná je profesionál, její přednášky jsou podloženy mnohaletými zkušenostmi z praxe a všichni účastníci velice oceňovali její lidský a plynulý projev, příjemný přednes, stejně jako její schopnost vystihnout podstatu. Přednášky byly skvěle přizpůsobeny cílové skupině a podloženy mnoha praktickými ukázkami. Vyzdvihnout zaslouží také bezproblémová komunikace, otevřenost k diskuzi a svědomitá příprava zadaných témat, jejích služeb rádi využijeme i v budoucnu.

Ing. Jiří Peroutka
vedoucí personálního rozvoje
dm drogerie markt s.r.o.

Domov pro seniory Velké Březno

Dobrý den paní Pevná, velice Vás tímto zdravím a děkuji za kontakt, který jste mi na včerejší přednášce poskytla. Moc si toho vážím. Přednáška byla pro mne přínosná, díky Vaší pozitivní energii, která z Vás po celou dobu vyzařovala a na přednášce tudíž panovala velmi příjemná atmosféra. Paní Pevná, skutečně je pravda v tom, co píšete na Vašich webových stránkách, že největším učitelem je život sám. Děkuji , že jsem Vás mohla touto cestou poznat a přála bych si, aby takových lidiček, jako jste Vy, bylo více. Přeji jen to dobré a mnoho úspěchů ve Vaší práci.

Jarošová Iva
sociální pracovnice

Chráněné bydlení Litoměřice pro oblast Lovosice

Pracovníci, jak jsem se jich dotazovala, byli z kurzu nadšeni. Přinesli si mnoho nových pohledů a zajímavých informací. Líbila se jim forma přednášek, váš přístup, který nebyl jen nudnou teorií, ale byly v něm praktické rady a leckdy vtip. Budu moc ráda, když něco z Vaší přednášky začnou uplatňovat i v praxi.

Mgr. Jana Kuglerová
vedoucí CSP

STA-CON s.r.o.

V našem dlouholetém soudním sporu došlo na posuzování pravosti podpisů na předávacích protokolech, které byly hlavním důkazním materiálem. Přestože jsem byl podpisu předávacích protokolů osobně přítomen a pravost byla dle mého názoru nezpochybnitelná, neváhala protistrana ovlivnit znění a výsledek písmoznaleckého posudku zadaného soudem soudnímu znalci v náš neprospěch. O jeho zmanipulování jsme neměli pochybnosti, ale byli jsme si vědomi, že bez fundované argumentace by soud těžko náš nesouhlas se závěry „soudního znalce“ vzal v úvahu. Paní Pevná pro nás zpracovala grafologický posudek prokazující pravost podpisů na základě řady zdůvodnění s jednoznačným a nezpochybnitelným závěrem, na který už nikdo ze zúčastněných nereagoval. Nakonec soudkyně, po více jak pěti letech, rozhodla v náš prospěch a zlom ve vývoji nastal právě předložením posudku paní Pevné. Jeho význam byl v našem případu klíčový.

Chtěl bych poděkovat nejen za zpracování grafologického posudku na profesionální úrovni, ale hlavně za nebojácnost a morální postoje v boji proti korupci a nespravedlnosti. Na našem případu se opět ukázalo, že to nejsou pouze prázdná klišé a hlavně samozřejmost.

Ing. Vilém Silbrník

Studium grafologie a psychologie u Blanky Pevné je dobrodružná výprava na cestě k poznání sebe sama a psaný projev každého z nás je otiskem našeho života. Je úžasné objevovat v písmu zakódované lidské vlastnosti: temperament, náladu, životní role, vztah k lidem, světu,životu.... Nikdy jsem tak ráda nechodila do školy jako k Blaničce a nikdy jsem neměla tak příjemný pocit z vyučování jako při výuce grafologie a psychologie v jejím velmi příjemném projevu, kde se stalo učení zajímavým poznáváním sebe i spolužákyň. Vznikly mezi námi překrásné, laskavé a přátelské vztahy trvající doposud. Spousta z nás začala měnit své životy k lepšímu ve smyslu nacházení a uplatnění svých talentů, v pochopení myšlení a chování jiných, cestě k harmonickému a láskyplnému životu. Za to vše má Blanka Pevná mé veliké děkuji.

Jana Polcarová
absolventka studia v Chomutově

Studium grafologie mi dalo opravdu hodně – kromě seznámení s výtečnými lidmi, se kterými je setkání pokaždé obohacující - hlavně poznání. Poznání nejen toho, že písmo o člověku opravdu ledacos prozradí a to co v rukopise najdeme, skutečně o člověku vypovídá. Především poznání sebe samé. Prostřednictvím ostatních si tak trochu nastavujeme zrcadlo i sobě. Každé setkání bylo zároveň i takovou malou psychoterapií. Pod Blančiným milým a trpělivým vedením jsme se naučili nejen rozluštit povahu osoby rukopisu, ale třeba i meditovat. Jednotlivé hodiny probíhaly zábavnou formou, byly vyvážené teorií, praxí i doplňkovými aktivitami, rozvíjejícími naše vědomosti či schopnosti. Za sebe, i bez ambic stát se grafologem, hodnotím studium jako velmi přínosné.

Iveta Holubová
absolventka studia v Litoměřicích

Před několika lety jsem hledala cestu, jak poznat sama sebe, jak se orientovat ve společnosti, v lidech. Tak jsem objevila grafologii a lektorku paní Blanku Pevnou. Studium grafologie byl neskutečný zážitek, profesionalita a úroveň hodin byla na velmi vysoké úrovni. Paní Blanka Pevná je otevřená, vstřícná, má velké charisma a stejně tak vysokou odbornost. Dnes jsme i přátelé a já velmi ráda vzpomínám na dobu, kdy jsem na kurzy grafologie pod vedením Blanky Pevné docházela. Co mi tato doba přinesla? Dnes už vím, že písmo není jen tak něco, je to náš projev, který o nás všechno vypovídá. Kdo jsme, jací jsme a kým jsme. Získala jsem přátele, se kterými se stýkám dodnes. Strávila jsem na hodinách paní Blanky Pevné krásné 3 roky a vím, že kdybych měla volit znovu, má volba by opět padla na její kurzy. Blanko děkujeme.

P.S. Po absolvování kurzu grafologie se scházíme v sestavě Petra Hirn, Jitka Hynková, Jana Ungerová, Monika Prušáková, Dagmar Malá a Marcela Hatáková dodnes. Za nás všechny jsem si se svolením jmenovaných dovolila napsat těch pár řádek.

Ing. Marcela Hatáková,
absolventka studia v Českých Budějovicích

V minulých letech jsme obě absolvovaly kurz grafologie se zaměřením na rozvoj osobnosti, poté Intenzivní kurz grafologie a psychologie. Lektorkou nám byla paní Blanka Pevná. Jakousi představu o obsahu kurzu jsme na počátku měly, ale právě Blanka /jak jsme ji později mohly oslovovat/ "nám otevřela oči" , ukázala, co v písmu vše můžeme vidět, dokázala nás vtáhnout do písmového obrazu, vcítit se do člověka a obratně nás vést úskalími při rozboru různých rukopisů. Na její hodiny jsme se vždy těšily, probíhaly v přátelské , klidné atmosféře. Díky ní, jejímu osobnímu, citlivému přístupu k nám, účastnícím kurzu, díky jejím znalostem, zkušenostem a entuziasmu jsme i my získaly možnost nahlédnout do povahy člověka prostřednictvím rozboru rukopisu, i do nás samých. Tyto zkušenosti dnes můžeme využívat jak ve své profesi, tak i v běžném životě. Děkujeme, Blanko.

Mgr. Ladislava Heroutová a Monika Longinová,
absolventky studia v Ústí nad Labem

Studium grafologie s Blankou Pevnou mi velmi pomohlo v mém dalším vývoji. Díky tomuto kurzu jsem měl možnost seznámit se s jednou z věděckých disciplín pro poznání člověka, která úzce souvisí s psychologií. Kurz mi tedy umožnil nejen prohloubení mých znalostí z oblasti psychologie, poznal jsem v něm také nové lidi, ať už frekventanty v mé skupině, ale také lektory, kteří tomuto oboru vyučují a s láskou se věnují svým studentům.

Blanka Pevná mi pomohla více poznat druhé lidi prostřednictvím cvičných rukopisů, stejně tak jako nás vedla k hlubšímu poznání sebe sama. Především chci vyzdvihnout její schopnost naslouchat svým studentům, trpělivě vést, upozornit na chyby a srozumitelně vysvětlit fakta související s grafologií a psychologií.

Jsem velmi vděčný, že jsem se tohoto kurzu i dalších navazujících (např: využití grafologie v personalistice) mohl účastnit. Každému zájemci o hlubší poznání sebe sama, o porozumění vztahů s bližními, ať už po stránce osobní nebo profesní, mohu Blanku Pevnou díky jejím znalostem, dlouholetým zkušenostem v oboru a profesionálnímu přístupu vřele doporučit.

Vlastimil Tejnora, lektor anglického jazyka,
absolvent studia grafologie v Ústí nad Labem

Před několika lety jsem absolvovala studium grafologie a psychologie u paní Blanky Pevné. Z dnešního pohledu byly tehdy mé představy o psychologii velmi zjednodušené a „černobílé“. Dlouho jsem žila v představě, že i ostatní lidé vnímají svět podobně jako já, a Ti, kteří mají jiný názor, jsou „asi nějací divní“.

Paní Blanka Pevná nás při tomto studiu vedla nejen k osvojení si vědomostí a postupů potřebných pro rozbor písma, ale také k prožitkové práci s vlastními emocemi, a právě díky tomu jsem postupně pochopila, že každý člověk je naprosto unikátní a jedinečný a že písmo je jen jedním z mnoha způsobů, jak se může projevit jeho osobnost. Ačkoliv nemám ambice stát se grafologem, získané zkušenosti s úspěchem využívám ve svém osobním životě, v práci a především v dalším sebepoznávání, které se pro mě stalo dobrodružnou a zřejmě nikdy nekončící cestou k porozumění sama sobě i druhým lidem. Blance Pevné moc děkuji za to, že mě na tuto cestu nasměrovala.

Ing. Martina Lindová,
absolventka studia v Plzni

Před několika málo lety jsem měla to štěstí a absolvovala jsem u paní Blanky kurs grafologie a psychologie v Chomutově. Díky přístupu k výuce, obrovské toleranci a skvělé osobnosti, jakou paní Blanka bezesporu je, se mi podařilo nahlédnout i sama do sebe, ujasnit si některé priority v životě a uvědomit si svou vlastní cestu, kterou se chci v životě dát. Pochopila jsem spoustu souvislostí, které se k našemu písmu vztahují, že všechno, co se v nás a v našem okolí děje, ať už špatného, či dobrého, souvisí se vším a odráží se to právě v písmu. V neposlední řadě jsem díky seminářům, které paní Blanka vedla, našla spoustu nových přátel, které můj život dodnes obohacují, a kteří patří mezi ty, jenž nemusíte vidět každý den, přesto se při setkání s nimi pokaždé cítíte velmi dobře a kteří vás umí slovem i písmem pohladit…Semináře jsou vedené s citem a vyvolávají obrovskou důvěru v lektorku, která je nejen skvělou vyučující a empatickou osobností, ale hlavně je to člověk, který se v každém z nás snažil probudit to lepší, uvědomit si své potlačované emoce, dát najevo radost a nebát se říkat ne…Prostě i když to bylo studium, které se týkalo hlavně rozborů písma, z většiny z nás se stali „lepší“ lidé. Mě osobně studium umožnilo v mé práci lépe odhadnout jednotlivé charaktery lidí, se kterými pracuji, což je v profesi zdravotní sestry nesmírně důležité…

Paní Blance touto cestou mnohokrát děkuji, že mi pomohla najít sebe sama, srovnat si mé priority, a uvědomit si, co je opravdu v životě důležité. Pomáhala nám všem najít si svou vlastní cestu a dnes můžu tvrdit, že tam, kde jsem, vděčím z velké části právě jí.

Jiřka Nepovímová,
absolventka studia v Chomutově