Tématické semináře

Grafolog Lektor Terapeut

V nich se budeme setkávat nejen se studenty a absolventy studia grafologie, ale i s mnoha dalšími zájemci o hlubší porozumění sobě samým, ostatním lidem i o pochopení nepsaných pravidel ve fungování mezilidských vztahů. Témata budou aktualizována a zařazována podle vašeho zájmu a potřeb. Viz přednášky a semináře v záložce lektorování.

Co budou mít všechny semináře společné?

Budou se konat v sobotu, event.v neděli, a to od 9.00 – 16.00 hod. Jednotná bude cena: 700 Kč a přednášející lektor (Blanka Pevná). V současné době promýšlím vhodné místo konání.

Na všechny semináře je nutné se předem závazně přihlásit, viz informace níže.

V současné době můžete zasílat přihlášky na tyto semináře:

1. Personalistika v grafologii

Seminář je určen všem současným studentům i absolventům studia grafologie, které zajímá téma využití grafologie v personalistice. Budeme se zabývat druhy zakázek a popisem pracovní náplně, vybranými charakteristikami osobností kandidátů pro vytyčené pracovní pozice. Samozřejmou náplní semináře bude práce s rukopisy kandidátů – účastníci si sami budou moci vyzkoušet při práci ve skupinách, jaké to je, analyzovat jednotlivé vlastnosti v písmu a zjišťovat z tohoto pohledu vhodnost kandidátů pro určený pracovní post. Zmíníme se o tom, co v personalistickém posudku nesmí chybět, ale i o etickém kodexu grafologa při práci s těmito zakázkami.

2. Hranice ve vztazích mezi lidmi

Seminář se zabývá otázkou psychologických hranic v mezilidských vztazích. Jaké jsou formy a významy hranic, co ovlivňuje jejich vznik a vývoj, jaké pro nás může mít následky, když uvěříme mýtům o hranicích… Budeme se také zamýšlet nad manipulacemi, seznámíme se s typy manipulátorů a s možnostmi zvládání agrese v běžném životě. Vysvětlíme si rozdíl mezi soucitem a empatií, altruismem a egoismem…ale také se budeme moci seznámit se syndromem pomáhajících a s možnostmi prevence syndromu vyhoření.

Je toho mnoho, co budeme moci otevřít při tématu hranic. Budu se těšit na vaše příspěvky a zkušenosti, pokud se s námi o ně budete chtít v průběhu semináře podělit.

3. Jak nás ovlivňují emoce - emoční alchymie

Seminář se zabývá popisem a výkladem problematických (nebo nežádoucích) emocionálních návyků, jejich psychologickými příčinami, projevy a možností jejich pozitivních změn. Seminář umožňuje hlubší pochopení významu funkce a problematiky emocí i následků emocionálního strádání. Kromě porozumění vlastnímu prožívání a opravdovým potřebám, nabídne také tolerantnější přístup k emocionálním projevům druhých lidí. Je proto cenný nejen z osobního hlediska, ale také pro možnost širokého sociálního využití (ve vztahu k blízkým lidem, ale i žákům, klientům,…). Součástí semináře je také práce s názornými ukázkami emocionálních schémat v rukopisech a prožitkové cvičení.

Závazné přihlášky můžete podávat pomocí níže uvedeného formuláře nebo obyčejnou poštou na adresu Blanka Pevná, Trnovanská 1320, 415 01 Teplice, vždy nejpozději 14 dní před konáním semináře.

Platbu 700 Kč zašlete také nejpozději 14 dní před konáním semináře převodem na účet č. 1063181309/0800. Na platbách uvádějte své celé jméno.

Storno podmínky: 7 dní předem 50 %, v den konání akce 100 %. Je možné za sebe poslat náhradníka. Děkujeme za pochopení.

Přihláška ke stažení zde: přihláška na seminář

Závazná přihláška na seminář

Termín: *) Téma: *) 
Jméno a příjmení: *)
Adresa: *)
Telefon: *) E-mail: *) 
Zaplaceno dne: *)
*) tyto údaje je nutné vyplnit