Lektorování

Grafolog Lektor Terapeut

Nabízím lektorování v oblasti psychologie osobnosti, sebepoznání a osobnostního rozvoje. Tématické oblasti seminářů/přednášek:

1. Adaptace na stres

Jak zvládat stres, Syndrom vyhoření a jeho prevence, Proaktivní zvládání stresu, Psychohygiena, Praktické techniky psychického a tělesného uvolnění,…

2. Agrese a konflikty

Bezpečné a účinné zvládání agrese v pomáhajících profesích, Jak zvládat agresi na pracovišti a v osobním životě, Konflikty v mezilidských vztazích, Zvládání konfliktů s klienty, kolegy a s nejbližšími lidmi, Vztahy na pracovišti - mobbing, bossing a stalking, Agresivita v pomáhajících profesích, …

3. Emoce v nás

Vliv emocí na náš život, Emocionální schémata v nás, Poznáním emocí k úspěšnějšímu životu, Jak zvládnout sám sebe,…

4. Komunikace

Jak komunikovat a nemanipulovat, Asertivita a efektivní komunikace, Komunikační modely podle V. Satirové,…

5. Psychosomatická onemocnění, duševní choroby, neurózy, poruchy osobnosti, terapie

Potřebujeme terapii?, Psychická onemocnění v současnosti,…

6. Oblast sebepoznání

Jak nás formuje náš dětský příběh, K čemu je dobré znát sám sebe?, Sebepoznání, sebereflexe a jejich vliv na duševní zdraví, Hranice v nás, Co vytváří naše limity a jak se s tím vypořádat,…

7. Hlubinná psychologie

Učení C. G. Junga a jeho význam pro současnost, Psychologické typy podle C. G. Junga, Vliv nevědomí na náš život, …

8. Přednášky na téma grafologie

Poznejme sebe a druhé netradičním způsobem, aneb co lze vyčíst z rukopisu. Seminář poskytne základní poznatky, jak se orientovat v lidské osobnosti prostřednictvím rukopisu.

9. Psychologická péče o pacienty v terminálním stádiu

 

Ze širokého okruhu témat, která nabízím, mohu vytvořit přednášky /semináře dle vašich požadavků. Témata a jejich názvy se dají kombinovat, případně lze vytvořit taková, která budou nejvíce odpovídat vašim potřebám. Délku přednášek určujeme společně předem (4 – 6 – 8 i více hodin).