Terapie s grafologií

Grafolog Lektor Terapeut

Pokud jste otevřeli tuto záložku, doporučuji Vám přečíst si nejdříve záložku Terapie. Jestliže ale chcete rozšířit terapeutické sezení o možnost okamžitého vhledu do Vaší osobnosti, přineste si svůj rukopis. Při našem sezení, které bude trvat déle než 1 hodinu, Vás seznámím s hlavními aspekty Vaší osobnosti, s Vašimi základními tendencemi, povahovými rysy a temperamentem. Můžeme se společně zamýšlet nad tím, co způsobuje problémy nebo nesnáze ve Vašim životě a jaké jsou Vaše možnosti tomu všemu předcházet. Pohovoříme si o Vašich silných stránkách, i o Vašich slabinách. Cílem našeho (našich) sezení není to, abyste se od základu museli měnit (což ani při nejlepší vůli není možné), ale abyste dokázali přijmout sami sebe takové, jací opravdu jste – abyste dokázali být sami sobě opravdovými přáteli.

Zájemci o tuto formu – „Grafologie s terapií“, mi nahlašte předem při objednávání, že máte zájem o tuto službu, abych jí přizpůsobila svůj čas.

Na sezení si přineste svůj rukopis – napište libovolný text na formát papíru A4, včetně podpisu. Nejvhodnější jsou Vaše osobní zápisky, které vznikly nezávisle předem, osobní dopis příteli, atd. Zápisky by neměly být starší než jeden rok. Doporučuji, abyste si s sebou přinesli i Vámi tužkou nakreslený nejehličnatý strom a lidskou postavu, obojí na formát A4 (není to podmínka, ale výhoda ještě rozšířenějšího a ucelenějšího pohledu na Vaši osobnost).

Na terapii s grafologií je třeba se objednat telefonicky nebo e-mailem.

Cena za jednorázové setkání nad Vaším rukopisem: 1000,- Kč, cena každého dalšího setkání již 350,- Kč, jako v klasické terapii.